It's fun to be fit

VAN JONG TOT OUD, MAN OF VROUW, SONSPORT IS ER VOOR IEDEREEN!

Vraag een gratis proefles aan!

Judo

Judo is van oorsprong een Japanse zelfverdedigings-sport waarbij discipline en etiquette nog steeds een grote rol van betekenis spelen. Het is algemeen bekend dat judo een positieve bijdrage kan leveren aan de fysieke en mentale ontwikkeling van de beoefenaar. Het leuke en daarom aantrekkelijke aspect van het judo is het stoei element met verschillende bewegingsvormen in trekken, duwen en balansverstoren. Deze bewegingsvormen resulteren uiteindelijk in verschillende werp-, controle-, wurg-, armklem- en valbreektechnieken.

In principe is judo een gespecialiseerde en geperfectioneerde aan regels gebonden stoeivorm. Voor het aanleren van deze vaardigheden is het uiteraard belangrijk om gedurende de training aandacht te besteden aan het trainen van kracht, lenigheid, snelheid, coördinatie en conditionele aspecten.

Lesopbouw

  • Warming-up met spierversterkende en conditie verbeterende oefeningen.
  • Kerngedeelte, afhankelijk van de training.
  • Cool-down met stretch-oefeningen.

Trainingseffecten

De trainingseffecten bestaan uit een verbetering van coördinatie, lenigheid, het algemeen uithoudingsvermogen alsmede het spieruithoudingsvermogen. Daarnaast is een belangrijk neveneffect dat men zichzelf leert verdedigen. Tevens heeft judo voor de jeugd door de duidelijke ethiek een opvoedkundige waarde.

Doelgroep

Reeds vanaf 3,5jarige leeftijd kan men deelnemen aan de trainingen, die voor iedereen, dus ook volwassenen, (behoudens medische contra-indicaties), geschikt zijn. Judo kan op recreatief of wedstrijd niveau beoefend worden.

Tijden

Dinsdag
16:00 uur (3,5 t/m 6 jaar)
17:00 uur (7 t/m 11 jaar)

Donderdag
16:00 uur (5 t/m 8 jaar)
17:00 uur (8 t/m 12 jaar)

Vrijdag
16:00 uur (5 t/m 7 jaar)
17:00 uur (8 t/m 12 jaar)

Judopakken

Bij Sonsport zorgen wij ervoor dat je helemaal bent voorbereidt op de judolessen en kun je bij ons ook judopakken en judobanden kopen. Informeer aan de balie en koop voor je les nog een judopak!

Sonsport