Reglement

Inschrijving & lidmaatschap

 • Voor het lidmaatschap van SonSport is inschrijfgeld verschuldigd. Dit dient u contant te betalen bij inschrijving
 • Uw lidmaatschap is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar

Abonnementen

 • Contributie dient vooruit betaald te worden. Het door u betaalde abonnement is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar
 • Alle lidmaatschappen gaan na de aangegeven periode over in een BASIS lidmaatschap dat per maand opzegbaar is.

Wilt u weer van de korting gebruik maken dan kunt u opnieuw een RESULTAAT of FIT lidmaatschap afsluiten

 • Bij voortijdig opzeggen van het abonnement wordt geen restitutie verleend
 • Bij niet verschijnen gaat de contributie gewoon door. Bij langdurige ziekte c.q. ziekenhuisopname en zwangerschap kan een tijdelijke stop van de contributie ingezet worden (max. 2 maanden en daarna in overleg)
 • Bij een onbeperkt abonnement mag u per dag 1 lesuur vast op een lijst komen staan

Strippenkaarten

10 Strippenkaarten zijn strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar
Voor 10 strippenkaarten geldt dat zij tot 12 maanden na aankoop geldig blijven. Na deze 12 maanden wordt er weer een nieuwe 10 strippenkaart aangemaakt

Uitschrijven

 • U heeft na de ondertekening van het lidmaatschap een bedenktijd van twee weken, u heeft in deze weken de mogelijkheid om het lidmaatschap kosteloos te herroepen
 • U kunt uw lidmaatschap schriftelijk opzeggen per aangetekend schrijven of persoonlijk aan de balie middels een uitschrijfformulier
 • Uitschrijven dient 1 maand voor de eind datum van het abonnement. In deze maand kunt u gebruik blijven maken van de sportfaciliteiten
 • Bij voortijdig beëindigen van een (voordeel)abonnement wordt naast een boete van 25 euro de ten onrechte genoten korting op het abonnement in rekening gebracht (informatie aan de balie)
 • Bij uitschrijven vervalt uw lidmaatschap en is dus opnieuw inschrijfgeld verschuldigd

Vakanties en feestdagen

 • In de schoolvakanties wordt een aangepast lesprogramma gevolgd
 • Op officiële feestdagen is SonSport gesloten
 • Vanwege vakanties wordt de contributie niet stopgezet
 • Het is mogelijk om één keer per jaar, tijdens een schoolvakantie uw sportabonnement over te dragen aan een derde. (informatie aan de balie)

Lessen inhalen

Gemiste lessen kunnen worden ingehaald als u deze tijdig heeft afgemeld via de website (online reserveren), telefonisch of persoonlijk aan de balie. Inhalen van gemiste lessen dient plaats te vinden binnen 3 weken na het missen van de les. Tevens dient de inhaalles plaats te vinden in een periode waarover lesgeld is betaald.

Met betrekking tot de algemene gang van zaken

 • Als er minder dan 4 personen aanwezig zijn voor de les behoudt SonSport zich het recht voor om een les niet plaats te laten vinden
 • SonSport is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen
 • Houdt u zich voor uw eigen veiligheid aan de instructies en aanwijzingen van uw sportinstructeur
 • Voor uw waardevolle spullen zijn er kluisjes beschikbaar, laat geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter
 • SonSport is niet verantwoordelijk voor beschadigen of zoekraken van spullen
 • Tijdens het sporten is het dragen van correcte sportkleding en schone binnenschoenen en het gebruik van een handdoek verplicht
 • SonSport behoudt zich het recht voor om leden of bezoekers wegens wangedrag of het niet naleven van het reglement voor onbepaalde tijd te schorsen en daarmee toegang tot het centrum te ontzeggen
 • SonSport behoudt zich het recht voor om reglement, de tarieven en de lestijden te wijzigen
 • SonSport is gerechtigd zonder opgaaf van reden af te wijken van het reglement